БЕТА ТУРС БГ ООД е администратор на лични данни, вписан в "Регистърна на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри" с идентификационен №338485.